Statut Društva „Lazar Komarčić“

Da ne kaže neko da smo sedeli na rukama, evo i nacrta novog statuta Društva. Članovi i dobronamerni prolaznici mračnim mestima Interneta pozvani su da doprinesu predlogom.U skladu sa odredbama čl. 12. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 02.11.2015. u Beogradu, usvojen jeSTATUTDruštva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“Oblast ostvarivanja ciljevaČlan 1.Društvo… Nastavite sa čitanjem