Želite da budete saradnik EMITORA?

Opšti uslovi 

Emitor prikuplja priloge svih vrsta, u svim uobičajenim digitalnim formatima. Slanjem priloga redakciji podnosilac priloga prihvata opšte i posebne uslove.

Redakcija Emitora prima priloge na adresu redakcija@emitor.rs

Redakcija će podnosioca priloga o prihvatanju obavestiti izričito, u roku od mesec dana od dana prijema. Ukoliko u roku od mesec dana podnosilac priloga ne dobije nikakav odgovor, prilog se smatra odbijenim.

Prilog može podneti samo autor priloga, njegov zastupnik, ili svi autori (odn. zajednički zastupnik ili zastupnici svih autora) zajedno ukoliko ih ima više. Izuzetak predstavljaju nosioci prava na objavljivanje koji nisu autori, i lica koja podnose priloge na kojima autorsko pravo ne postoji. Podnosilac priloga garantuje da na to ima pravo, i redakcija Emitora ne preuzima nikakvu odgovornost za nesavesno ili na drugi način protivzakonito postupanje podnosioca priloga.

Autor svakog priloga mora biti jasno označen imenom ili umetničkim pseudonimom, naročito ako podnosilac priloga nije autor, osim ako je autor nepoznat.

U slučaju vesti objavljenih u svim vrstama medija, u prilogu mora biti naveden izvor.

Emitor ima neograničeno i neisključivo pravo da sadržaj priloga objavljuje u svim vrstama medija i svim formatima, bez teritorijalnog ograničenja, ukoliko nije ništa drugo dogovoreno posebnim sporazumom između nosioca prava i Emitora.

Redakcija zadržava pravo nužnih uredničkih zahvata na prilozima bez obaveze da se sa podnosiocem priloga konsultuje ili da traži njegovo prethodno odobrenje.

Prilozi se ne honorišu.

Posebni uslovi

Tekst

(proza, poezija, esej,  prikaz, kritika, polemika, i sl.)

– na srpskom jeziku ili jeziku sa koga nije potreban prevod, na ćiriličkom ili latiničkom pismu toga jezika (tekst u kome nisu korišćeni dijakritički znaci neće biti razmatran);

– dužine do 9.000 slovnih znakova sa belinama (osim ukoliko se može serijalizovati, o čemu će se redakcija konsultovati sa podnosiocem priloga);

– za polemiku obavezno naznačiti na šta se odgovara;

– redakcija Emitora neće razmatrati rukopise obima romana.

Grafika

(crtež, ilustracija, strip, fotografija i sl.)

– raster u bilo kom uobičajenom digitalnom formatu (.jpg, .png, .gif);

– veličine do 5MB;

– može se poslati i link ka sadržaju, u kom slučaju ograničenje veličine ne važi;

– radovi koji imaju karakter serije (strip, serija fotografija i sl.) moraju biti obeleženi tako u imenu samih fajlova, ili, ukoliko se šalje samo link, u telu imejla ili na sajtu na kome se prikazuju.

Video i audio

(muzika, radiofonsko delo, film, animacija i sl.)

– isključivo link ka sajtu za hosting odgovarajućeg sadržaja (YouTube, Vine, Vimeo, Soundcloud, i sl.).

M. P.

Print Friendly, PDF & Email

Jedan komentar

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *