Stalker (1979)

Motiv prvog kontakta ljudi i vanzemaljaca je jedan od najzastupljenijih u naučnoj fantastici. U fikciji, stepen tehnološkog razvitka civilizacija je najčešće uporediv, dok posjetioci sa drugih planeta nerijetko imaju antropomorfne ili zoomorfne osobine. Pojedini pisci, nalik Tomasu Dišu u „Genocidima“ ili Arturu Klarku u „Kraju djetinjstva“, civilizacijski jaz produbljuju do nivoa ponora.… Nastavite sa čitanjem