„Gnušanje“ Filipa Rogovića

U ediciji Prva knjiga“ Matice srpske, izašla je, pogađate, prva knjiga našeg i vašeg Filipa RogovićaGnušanje“. Čestitamo! Radi se o zbirci priča, u koju su pored naslovne Gnušanje“, ušle i priče Prokleti dan“, Uljez – zapisi o (ne)poštovanju“, Rajska ostrva“, Cimer“, Stari odlazi“, Zakopaj me“, Pakleni vozači“, i Neko je u dvorištu“.… Nastavite sa čitanjem