Čarls Stros – antipapa tvrde fantastike

Juče, 19.10.2015, pred malobrojnom ali dobro obaveštenom publikom Sebastin Adanko i potpisnik ovih redova razgovarali su o Čarlsu Strosu, popularnom, nagrađivanom (više Lokusa i Hugoa, ponešto manje prestižnih nagrada i veći broj nominacija), ali u nas sasvim nezasluženo nepoznatom britanskom piscu naučne i ine fantastike.

Radi se o osobi divergentnih interesovanja, sa baklaureatom iz farmacije, masterom iz informatike, i karijerom pisca započetom kada je sa dvanaest godina za potrebe D&D igrača izmislio nekoliko i u jednom hobi-časopisu objavio nekoliko šarenih monstruma.

Čarls Stros - antipapa lično na fotografiji kolege K. Doktorova

Čarls Stros – antipapa lično na fotografiji kolege K. Doktorova

Stros je, otkad je 2000. postao profesionalni pisac, uredno naštancovao dvadeset i tri romana (razumne dužine!), dve zbirke kratkih priča (od čega je TOAST, recimo, džabe), šest novela i noveleta (za koje je i pobrao najveći broj pomenutih nagrada), i nemali broj nesabranih priča i članaka, pretežno o kompjuterima. Bavi se tzv. tvrdom naučnom fantastikom, spejs operom, i birokratskim hororom, a u njegovoj bibliografiji izdvaja se nekoliko univerzuma u koje smešta svoje romane. Od pojedinih je odustao, neki su još uvek živi i zdravi, a ima i romana koji nisu deo serijala, niti se dele okruženje sa drugima.

Među poslednjima ističe se Accelerando, kao roman naučne fantastike od naučnije sorte, koji je ujedno i dobra ilustracija Strosovog načina razvijanja priče: sa odličnim razumevanjem stvarnog stanja tehnologije i fokusom na uticaj tehnologije na čovečanstvo, Stros ređa misaoni eksperiment za misaonim eksperimentom, minuciozno ih analizira, i dovodi do logičkog kraja. A ima i neku radnju. Stros ima vrlo jako prisustvo na društvenim mrežama, što može biti razlog ovakvog pristupa: veliki broj ideja razrađuje kroz opsežne i dugotrajne diskusije sa fanovima.

Od aktivih serijala tu su Merchant Princes, započet kao fentezi (opet sa fokusom na inkongruentnost modernih stavova i načina razmišljanja sa stanjem tehnologije, ovog puta kvazisrednjovekovne) ali nastavljen kao alternativnoistorijski serijal romana. Aktivan je i (nesporno dražesni) The Laundry Files u kojem protagonista Bob Hauard radi kao inženjer tehničke podrške/računarski nekromant u bizarno rigidnoj britanskoj agenciji sa zadatkom suzbijanja lavkraftovskih užasa i sl.

Strosov stil je ocenjen kao humorističan, ali siromašan i preterano eksplikatoran, što je, uz nezainteresovanost domaće publike za izrazito tehnološki SF, ocenejno kao verovatni razlog iz kojeg nijedna od njegovih knjiga nije objavljena u domaćem prevodu. Onima kojima prevod nije potreban ostaje priličan deo Strosovog korpusa koji je besplatno dostupan vsekolikom čitateljstvu uz pomoć Interneta.

Miloš Petrik

Print Friendly, PDF & Email

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *